Duurzaam ondernemen

Als hedendaags bedrijf besteden wij zéér veel aandacht aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is Rembrandt Packaging BRCGS-AA gecertificeerd en zich ervan bewust dat zijn activiteiten het milieu kunnen beïnvloeden. Daarom gaan we zeer strikt om met alle normen en verordeningen en trachten we alle negatieve effecten te minimaliseren. Rembrandt Packaging investeert steeds in duurzame ontwikkelingen en meer bepaald in een milieuvriendelijke productie. Dit doen we door bewuste keuzes te maken in elke stap van het productieproces. We investeren in hoogtechnologisch materiaal om efficiënter en meer duurzaam te produceren.

Meer en meer verwerken wij ook FSC®- en PEFC-gecertificeerd karton. Deze labels geven u als klant de garantie dat het karton voor onze verpakkingen te traceren is naar duurzaam beheerde bossen. Hierbij worden de ecologische, maatschappelijke en economische aspecten van het bos in overweging genomen. Vraag naar onze mogelijkheden voor deze gecertificeerde producten.

Als leverancier aan onder meer voedingsbedrijven beantwoorden we aan alle normen qua voedselveiligheid en voedselverpakkingen.

Afvalverwerking gebeurt op een milieuvriendelijke wijze. Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen volgen wij nauwgezet alle wettelijke vereisten.

Als onderdeel van Graphius Group brengen we tweejaarlijks verslag uit over onze werking en over onze aangehouden inspanningen om onze positieve invloed op het leefmilieu en op mensen te  vergroten en onze negatieve te verminderen. We willen binnen onze mogelijkheden maximaal bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals.